Information

Patientinformation

Mottagningen tar emot patienter i alla åldrar; vuxna, ungdomar och barn.


Region Stockholms patientavgifter och frikort gäller.


Bokning och avbokning sker endast via telefon.


Avbokning skall ske senast dagen före bokat besök.


Vid uteblivet besök debiteras 400 kr. Då gäller inte frikort.


Frågor om e-frikort och patientavgiftsfrågor kan ställas till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, via e-post efrikort.hsf@regionstockholm.se.