Avgifter

Patientavgifter

Avgiften för ett besök är 275 kr (gäller sedan 2024-01-01).


Patienter med giltigt frikort betalar ingen avgift.


Patienter under 18 år betalar ingen avgift.


Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen avgift.